Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Mooi! bij Saskia verwerkt van haar klanten.

1) Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Schoonheidssalon Mooi! bij Saskia, Schoolpad 7 9906 PS Bierum, KVK 53607317, de salon is bereikbaar via info@mooibijsaskia.nl of telefonisch 06 11771030. 

2) Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Mooi! bij Saskia en voor welk doel

De volgende gegevens worden verwerkt:

- voor en achternaam

- adres en telefoonnummer

- geboortedatum

- email adres

Zodat ik in contact met je kan komen over gemaakte afspraken en eventuele wijzigingen daarvan.

- gezondheidsgegevens, er zijn gezondheidsgegevens die een contra-indicatie kunnen geven voor diverse behandelingen waardoor het van belang is deze vast te leggen.

3) Bewaartermijn

Schoonheidssalon Mooi! bij Saskia bewaart je persoonlijke gegevens tot u verzoekt de gegevens te verwijderen. Bij verzoek zal ik ze dan ook binnen een maand verwijderen.

4) Beveiligingsmaatregels

De site is volledig SSL en https beveiligd.

 

Heeft u vragen n.a.v. deze privacy verklaring neem dan gerust contact op.